Foto: Erzincan Ekşisu Sulak Alanı – Fotoğraflayan: Ali Şenel

2020 Yılı Teması: Doğa  Zamanı- Biyoçeşitlilik

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1972 yılında 5-16 Haziran tarihleri arasında Stockholm’de düzenlenen BM İnsan Çevresi Konferansı’nda (United Nations Conference on Human Environment) alınan kararla 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren her yıl kutlanan Dünya Çevre Günü farklı temaları gündeme getirerek temaya yönelik farkındalığı artırmaya çalışmaktadır. Geçtiğimiz yıl “hava kirliliğiyle mücadele” olarak belirlenen çevre günü teması 2020 yılı için “biyolojik çeşitlilik” olarak belirlenmiştir. BM, biyolojik çeşitliliği hem acil hem de varolan bir endişe olarak dile getirmiştir.

Brezilya, ABD ve Avustralya’daki orman yangınlarından Doğu Afrika’daki çekirge istilalarına ve şimdilerde süregiden pandemiye kadar olan olaylar insanların ve içindeki bulundukları yaşam ağlarının karşılıklı bağımlılığını göstermektedir. Dünyanın günümüzde karşı karşıya kaldığı ekolojik kriz tesadüfi değildir. İnsan merkezli bakış açısıyla şekillendirilen politikalar, büyüme odaklı nicel verilere dayalı ekonomik hırslar sadece insanlığı değil tüm canlı yaşamını ve ekosistemleri tehdit etmektedir. Biyolojik zenginliğin ve çeşitliliğin korunması aynı zamanda ekolojik krize karşı en etkili çözüm yollarından biridir.

Dünya Çevre Gününün, gezegenimizin ve bütün canlı nesillerinin geleceğine dair umutlarımızın tazelenmesi için bir vesile olması ümidiyle.

Biyoçeşitlilikle İlgili Bazı İstatistikler:

Biyoçeşitlilik, 8 milyon bitki ve hayvan türünü, onları barındıran ekosistemleri ve bunlar arasındaki genetik çeşitliliği içerir.
Önümüzdeki 10 yıl içinde, bilinen her dört türden biri gezegenden silinmiş olabilir.
Bugün gördüğümüz türlerin hızlı kaybının, uzmanlar tarafından doğal yok olma oranından 1.000 ila 10.000 kat daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.
Bu uzmanlar, her türün% 0.01 ila% 0.1’inin her yıl tükeneceğini hesaplamaktadır.
Dışarıdaki tür sayısının düşük tahmini doğruysa – yani gezegenimizde yaklaşık 2 milyon farklı tür olduğu takdirde – bu, her yıl 200 ila 2.000 arasında yok olma anlamına gelir.

Ancak tür sayısının üst tahmini doğruysa –yani gezegenimizde bizimle birlikte bulunan 100 milyon farklı türün olduğu – her yıl 10.000 ila 100.000 türün nesli tükeniyor.

Son 150 yılda canlı mercan kayalığı örtüsü yarı yarıya azaltıldı.
İnsanların doğaya her yıl yaptıkları talepleri karşılamak için 1.6 Dünya gerekmektedir.

Kaynak: BM ve WWF