EnglishTurkish

Hizmetler

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kent, çevre ve bölgesel kalkınma konularında çok disiplinli, uygulamaya yönelik, bilimsel araştırmalar yaparak, bu alanlarda projeler planlamak ve yürütmek.

b) Bu alanlarda yapılan araştırma, proje ve uygulamaları, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum/kuruluşlar ve özel sektör ile iş birliği içerisinde geliştirmek ve uygulamak.

Faaliyet Alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çevre, kent ve bölgesel kalkınmayla ilgili konularda araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak, planlama ve değerlendirmelerde bulunmak.

b) Çevre, kent ve bölgesel kalkınmayla ilgili konularda, diğer ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek.

c) Çevre, kent ve bölgesel kalkınma kapsamına giren konularda proje uygulamak, bu projelere yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin uygulamaya katılmasını sağlamak.

ç) Çevre sorunları, çevre yönetimi, çevre eğitimi, kentsel politikalar, kent gelişimi, kent güvenliği, arazi kullanımı, bölgesel kalkınma gibi alanlarda araştırmalar yürüterek danışmanlık hizmetlerinde bulunmak.

d) Çevre, kent ve bölgesel kalkınma alanlarına yönelik veri tabanı geliştirmek.

e) Merkezin çalışma alanına giren konularla ilgili, seminerler, konferanslar, kongreler ve diğer bilimsel etkinlikler düzenlemek, bu alanlarda yapılan yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak, yayın yapmak.

f) Merkezin çalışma alanlarında Üniversitede yapılan akademik faaliyetleri desteklemek ve katkıda bulunmak.